CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK TỔNG HỢP F.C ( FCIMEX )
Địa chỉ : 106 - B3, Thanh Xuân Bắc ,Quận Thanh Xuân,Hà Nội ,Việt Nam
Văn phòng : Số 106-B3 Thanh Xuân Bắc , Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 4 3 9923476
Mobile
: +84 -912.068.048
Fax:            +84 4 3 5579591
Email: ceo@fcimex.com, sale1@fcimex.com
Website: http//fcimex.com
Họ và tên: (*)
Địa chỉ
Điện thoại:
Email: (*)
Nội dung: (*)
Mã bảo vệ (*)